tercüme büroları ankara
kitap tercümesi

Tez Yazımı ve Tez Tercümeleri

tez yazımı tez tercümesi tez hazırlama tez çevrisi ödev çevirisi

Lisansüstü öğretim, araştırıcı olmanın başlangıç evresidir. Bu evrenin birinci basamağı yüksek lisans, ikinci basamağı ise doktora programıdır. Yüksek lisans programlarının amacı, öğrencilerimizi bilimsel araştırma aracılığıyla yeni bilgilere eriştirmek ve onlara bu bilgileri değerlendirip yorumlama yollarını öğretmektir. Doktora programları ise, öğrencilerimize bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşma yolunda gerekli adımları cesaretle atabilme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisansüstü eğitim, orijinal bulgulara dayalı bir araştırmanın yapılması ve tezin yazılması ile sonuçlanmaktadır.

Her bilimsel çalışmanın biri çalışmanın içeriğini denetleyen akademik ölçütler, diğeri çalışmanın dış organizasyonunu gösteren biçimsel ölçütler (tez yazım kuralları) olmak üzere başlıca iki yönü bulunmaktadır. Akademik ölçütler, orijinal bulgulara dayalı bir araştırmanın yapılarak sonuçlandırılmasıdır. Bilimsel çalışmalarda üzerinde durulması gereken biçimsel ölçütler ise sayfa düzeni, metin içinde dipnot verme ve gönderme kuralları ile kaynaklar oluşturulurken uyulması gerekli kurallar olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir. Bilimsel çalışmalarda kullanılan biçimsel ölçütler bakımından üzerinde uzlaşmaya varılmış evrensel bir standart bulunmamakla birlikte, metnin iç organizasyonu ve akademik ölçütlerin değerlendirilmesinde sağladığı kolaylıklar bakımından, her bilimsel çalışmanın biçimsel bir tutarlılığa sahip olması konusunda genel bir kanı vardır. Bu nedenle, çoğu kez, her bilimsel kurum ya da yayın organı kendi geliştirdiği ölçütler doğrultusunda biçimsel kurallar oluşturmaktadır.


Tezler, tez danışmanı öğretim üyeleri gözetiminde yapılmış olsalar da, öğrencilerin ilk eserleri olması nedeniyle teknik bazı kusurlar taşıyabilmektedir. Bizde size bu durumlarda yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Tez Yazımı Akademik Tercüme Hizmetleri Ankara

  • Meşrutiyet Cad. Meşrutiyet Han. 10/27 Kızılay / ANKARA
  • Telefon : 0 312 418 49 30