Noter Onaylı Tercüme

Tercüme ofisimiz noter yeminli (Tercüme bürosuna bağlı yeminli tercümanları tarafından tercümesi yapılan belgelerinizin, ilgili tercüman tarafından imzalanmış ve tercüme bürosu tarafından firma kaşesi ile kaşelenmiş şeklidir.) ve onaylıdır.Resmi makam onayı(Noter tasdiki) gerekli olan, sözleşme, diploma, pasaport ve buna benzer belgelerin; Konusunda uzman ve noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından tercüme edilen, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir. Noter tasdik ücreti ilgili noter tarafından ayrıca tahsil edilir.

Her konuda, Sözleşmeler, ihale dosyaları, bankacılk ve finans raporları, pasaport, kimlik, diploma, transkript, kalite belgesi, patant, araştırma raporları, hastane raporları, genel raporlar ve buna benzer belgelerin; Konusunda uzman ve noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından tercümesi yapılan, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir.

Tercümesi yapılan belgelerinizin noter tasdikinden sonra (İlgili tercüme bürosunun yeminli tercümanı tarafından tercümesi yapılan belgeleri vereceğiniz makam, resmi onayı istediğinde yapılan bir İşlemdir,) tarafınızca talep edildiği takdirde Apostil tasdikini takip ediyor ve neticelendiriyoruz. Noterlikler, tercüme ücretine ek olarak onay ücreti talep etmektedir.

Lahey Anlaşması gereği, anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki resmi belge dolaşımı Apostil tasdikini gerektirmektedir. Bu yüzden, Türkiyeden, Lahey Anlaşmasına imza atmış ülkelere gidecek belgelerin Apostil tasdiklerinin yaptırılması zorunludur. Söz konusu Anlaşmaya imza atmayan ülkelere gidecek belgelerin ise öncelikle Ankara Valiliği, ardından da ilgili ülke konsoloslukları tarafından tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Müşterilerimizin talep etmesi halinde yaptığımız tercümelerin bütün Apostil(Belgenin düzenlendiği ülkenin adı;

Belgeyi imzalayan kişinin adı; Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı; Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı; Tasdik edildiği yer;Tasdik edildiği tarih; Apostili düzenleyen makam; Apostil numarası; Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi; Apostili düzenleyen yetkilinin imzası.) , Valilik ve Konsolosluk Tasdik işlemlerini yeminli tercüme büromuz elemenları tarafından gerçekleştiriliyor.